Hjælp til holdsport

Spillerens muligheder

Hvordan kan man bruge Holdsport som spiller?

Tips og tricks.

YouTube

Forældreprofil

Du kan igennem en forældreprofil følge dit/dine børns hold og deres aktiviteter

YouTube