Klubnyheder

Generalforsamling 2020

12. februar 2020, 20.08

Så er der igen generalforsamling i klubben.

Mød op til en kop kaffe, øl eller vand og hør hvordan det går i vores lille forening.

Generalforsamlingen forgår tirsdag d. 3. marts 2020 kl. 19.00 i cafeteriet.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Årsregnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg til bestyrelse
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor
  • Evt.


Forslag skal vi have modtaget senest Tirsdag d. 25. februar.